Športový Klub KOPA ENG.

Organizačná štruktúra športového klubu ŠK KOPA ENG.


Občianske združenie

Škultétyho 26

Prešov, 080 01

IČO: 42084997, č.ú.: 4007036127/7500