Náš team

Základný realizačný team firmy

KOPA ENG. s.r.o.

Kompletný realizačný team firmy KOPA ENG. s.r.o. pozostáva zo základného teamu, doplneného o osvedčených, odborne spôsobilých a skúsených kooperantov firmy, v rozsahu podľa potreby aktuálneho investičného projektu.

Ing. Kristian Smutný
zásadná technická koncepcia, rozpočet, časový harmonogram

Anna Harčárová
ekonomická agenda

Ing. Radoslav Kobulský
projektový manager, hlavný inžinier projektu, dozor

Mgr. Miroslava Sotáková
projektový manager, inžinierska činnosť, dozor

Ing. Zdeno Prudič
projektový manager, inžinierska činnosť, dozor

Ing. Arch. Michal Jura
hlavný inžinier projektu, dozor

Ing. Peter Mančík
hlavný inžinier projektu, dozor

Ing.Arch. Dušan Chobor
projektant

Jaroslav Karľa
IT

Bc. Roman Smutný
IT

Mgr. Daniel Prudič
projektový manager, inžinierska činnosť, dozor