SWEDWOOD SLOVAKIA s.r.o., (člen skupiny SWEDWOOD GROUP - IKEA) SWEDWOOD OZ SPARTAN

Detail Projektu

  • Finančný objem v Sk : cca 640.000.000 ,- (21.000.000.- EUR)
  • Termín :05.2005– 07.2006

Poskytnuté činnosti

  • spolupráca pri tvorbe zásadnej technickej koncepcie, časového harmonogramu a rozpočtu
  • vedenie prípravy a realizácie kompletnej časti stavby
  • koordinácia spracovania realizačných projektov
  • koordinácia stavebnej a technologickej časti stavby