SDH Prešov, CHEMAKO Košice

Detail Projektu

  • Finančný objem v Sk : cca 330.000.000 ,- (11.000.000.- EUR)
  • Termín : 01.2007 – 10.2007

Poskytnuté činnosti

  • spolupráca pri tvorbe zásadnej koncepcie, časového harmonogramu, rozpočtu a dodávateľského systému stavby
  • koordinácia
  • organizácia a vedenie prípravy a realizácie stavby