SCHMOLZ + BICKENBACH Trenčín

Detail Projektu

  • Finančný objem: cca 4.000.000.- EUR (120.000.000.- Sk)
  • Termín : 08.2008– 02.2009

Poskytnuté činnosti

  • projektový a stavebný management inv. akcie
  • technický dozor investora