Rges

Detail Projektu

  • Finančný objem: cca 30.000.000.- EUR (cca 900.000.000.- Sk)
  • Termín : 06.2009– 02.2010

Poskytnuté činnosti

  • investorské a inžinierske činnosti, ktorých výsledkom je právoplatné kolaudačné rozhodnutie