GENERAL BOTTLERS, ČR s.r.o. PRAHA (člen skupiny PEPSI AMERICAS)

Detail Projektu

  • Finančný objem v Sk: cca 435.000.000 ,- (14.500.000.- EUR)
  • Termín : 11.2001 – 06.2002

Poskytnuté činnosti

  • tendrová dokumentácia
  • dokumentácia pre št. správu
  • dok. pre realizáciu stavebnej časti
  • tvorba dodávateľského systému stavebnej časti
  • výkon funkcie "ON SITE CIVIL WORK ENGINEER"
  • koordinácia stavebnej a technologickej časti (medzinárodný investičný tím)