PEPSI – COLA SR, s.r.o. Bratislava

Detail Projektu

  • Finančný objem v Sk: cca 280.000.000 ,- (9.300.000.- EUR)
  • Termín: 10.1999 – 04.2000

Poskytnuté činnosti

  • Geodetické práce - zákl. mapa závodu, projektové práce pre územné, stavebné a kolaudačné konanie, a pre realizáciu stavebnej časti
  • inžinierska činnosť
  • vedenie realizácie stavby
  • koordinácie stavebnej a technickej časti stavby
  • tvorba dodávateľského systému stavebnej časti (medzinárodný investičný tím)