SWEDWOOD SLOVAKIA s.r.o., (člen skupiny SWEDWOOD GROUP - IKEA) Zosadzovňa dýh Majcichov

Detail Projektu

  • Finančný objem v Sk : cca 650.000.000 ,- (22.000.000.- EUR)
  • Termín : 05.2005– 09.2006

Poskytnuté činnosti

  • spolupráca pri tvorbe zásadnej technickej koncepcie, časového harmonogramu, a rozpočtu
  • vedenie prípravy a realizácie kompletnej stavebnej časti stavby
  • koordinácia stavebnej a technologickej časti stavby