Linak

Detail Projektu

  • Finančný objem : neuvedený
  • Termín : 04.2013 - 09.2014

Poskytnuté činnosti

  • projektové /funkcia generálneho projektanta/ všetky stupne dokumentácie (Štúdia, DÚR, PSP, TD, RP, DSZS)
  • inžinierske / právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, vodoprávne rozhodnutie, stavebné povolenia a povolenie skúšobnej prevádzky
  • tvorba a koordinácia dodávateľského systému
  • zastupovanie investora na stavbe (technický, autorský, bezpečnostný dozor a koordinácia)