Leyard Europe

Detail Projektu

  • Finančný objem : cca 2.300.000.- EUR
  • Termín : 09.2015 - 08.2016

Poskytnuté činnosti

  • projektové / funkcia generálneho projektanta / všetkystupne dokumentácie (DÚR, PSP, TD,RP,DSZS)
  • inžinierske / právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby,vodoprávne rozhodnutie a stavebné povolenia a povolenie skúšobnej prevádzky
  • zastupovanie investora na stavbe (technický,autorský,bezpečnostný dozor a koordinácia)