EUROMINERÁL, s.r.o. Banská Bystrica

Detail Projektu

  • Finančný objem v Sk: cca 95.000.000 ,- (3.200.000.- EUR)
  • Termín : 04.2001 – 09.2001

Poskytnuté činnosti

  • spolupráca pri tvorbe zásadnej koncepcie (štúdie)
  • dokumentácia v rozsahu pre územné a stavebné konanie