Volvo,Kolormax

Detail Projektu

  • Finančný objem: cca 4 mil. EUR
  • Termín : 03.2010 – 11.2010

Poskytnuté činnosti

  • vedenie a organizácia projektu
  • technický dozor investora
  • inžinierska činnosť až po kolaudáciu stavby