IKEA

Detail Projektu

  • Finančný objem : neuvedený
  • Termín : 08.2021 - 01.2022

Poskytnuté činnosti

  • projektové / funkcia generálneho projektanta / stupne dokumentácie(DÚR, PSP)
  • inžinierske / právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, vodoprávne rozhodnutie a stavebné povolenia