Honeywell

Detail Projektu

  • Finančný objem : cca 38.000.000,-EUR
  • Termín : 1.fáza 03.2011 – 03.2012, 2.fáza 04.2015 – 01.2016, 3.fáza 11.2016 – 12.2017

Poskytnuté činnosti

  • projektové / funkcia generálneho projektanta / všetky stupne dokumentácie (DÚR, PSP, TD,RP,DSZS)
  • inžinierske / právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, vodoprávne rozhodnutie a stavebné povolenia a povolenie skúšobnej prevádzky
  • zastupovanie investora na stavbe (technický, autorský,bezpečnostný dozor a koordinácia)